Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας

της

Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής!

 

Η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας από το 1990.

 

Σκοπός της Επιτροπής είναι:

 

· Να συμβάλει στην προαγωγή των αντικειμένων της οικονομικής γεωλογίας, της ορυκτολογίας και της γεωχημείας.

· Να αναλύει τα προβλήματα που σχετίζονται με την έρευνα των ορυκτών πόρων της χώρας και την ορθολογική εκμετάλλευσή τους και να προτείνει λύσεις.

· Να διαμορφώνει προτάσεις για την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας στις απαιτήσεις της παραγωγής.

· Να ενημερώνει για τα επιστημονικά επιτεύγματα του κλάδου και για την εφαρμογή τους στη Βιομηχανία.

 

Η Επιτροπή έχει συνολικά περί τα 50 μέλη, όλοι Έλληνες που ασχολούνται με την έρευνα στα αντικείμενα της οικονομικής γεωλογίας, ορυκτολογίας, γεωχημείας, πετρολογίας και περιβάλλοντος, σε Πανεπιστήμια, Κρατικούς Οργανισμούς και Ιδιωτικές Εταιρίες που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου.

 

Η Επιτροπή είναι μέλος δύο Διεθνών Ορυκτολογικών Ενώσεων, της «European Mineralogical Union» και της «International Mineralogical Association».

 

Ένας από τους κύριους στόχους της Επιτροπής είναι η διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων και Συνεδρίων καθώς και η Έκδοση των Πρακτικών.