Τιμητική Έκδοση στη Μνήμη της Άννας Κασώλη-Φουρναράκη

Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Αρχική σελίδα

Βιογραφικό

Οδηγίες

Πληροφορίες

Η ζωή και το έργο της Άννας Κασώλη-Φουρναράκη

Η αείμνηστη Άννα Κασώλη-Φουρναράκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948. Αποφοίτησε από το Α’ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης το 1966. Σπούδασε στο Φυσιογνωστικό Τμήμα της Φ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ., από όπου πήρε το πτυχίο της το Νοέμβριο του 1970 με βαθμό 8,5 (άριστα).

Τον Ιούλιο του 1971 διορίστηκε ως βοηθός στην έδρα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας της Φ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Τον Ιούνιο του 1981 υπέβαλε στη Φ.Μ.Σ. τη διδακτορική της διατριβή με θέμα: "Συμβολή στην ορυκτολογική και πετρολογική μελέτη αμφιβολιτικών πετρωμάτων της Σερβομακεδονικής μάζας" και αναγορεύτηκε διδάκτορας της Φ.Μ.Σ. με βαθμό "Άριστα". 

Το 1981 μετατάχθηκε και μονιμοποιήθηκε σε θέση Επιμελητή του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Πετρολογίας και τον Αύγουστο του 1982 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας. Το 1985 εκλέχτηκε Επίκουρη Καθηγήτρια, το 1991 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και το 1996 Καθηγήτρια στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Το 2008 αποχώρησε από την ενεργό δράση και το 2009 της απονεμήθηκε ο τίτλος της Ομότιμης Καθηγήτριας. Κατά το διάστημα 1997-98 διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας.

Το 1994 πήγε με τρίμηνη εκπαιδευτική άδεια στο Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας-Ορυκτολογίας-Χημείας του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης και είχε συνεργασία με Ισπανούς συναδέλφους σε θέματα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Γεωχημείας Ελληνικών και Ισπανικών σχηματισμών με τη χρήση διαφορετικών αναλυτικών τεχνικών. Στα πλαίσια προγράμματος Ελληνο-Ισπανικής συνεργασίας επισκέφθηκε το 1994 και για 15 ημέρες το ερευνητικό κέντρο Consejo Superior de Investigaciones Cientificas της Βαρκελώνης και είχε συνεργασία σε θέματα ορυκτολογίας και γεωχημείας των λιγνιτών και της ιπτάμενης τέφρας.

Είχε επιστημονική συνεργασία με συναδέλφους πολλών Πανεπιστημίων και Επιστημονικών Κέντρων του εξωτερικού, όπως:

· Του Πανεπιστημίου της Σόφιας (Βουλγαρία) σε θέματα ζεολιθοφόρων σχηματισμών.

· Των Πανεπιστημίων Ρώμης, Πάδοβα, Σεβίλλης, Κλήβελαντ, Μίσινγκαν και Βασιλείας σε θέματα Ορυκτοχημείας και Γεωχημείας.

· Του Πανεπιστημίου Λισσαβόνας, του Πολυτεχνείου του Μπάρι, του Γεωλογικού Ινστιτούτου του Άαχεν και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μάλτας σε θέματα προσδιορισμού φθορών και αλλοιώσεων των φυσικών δομικών λίθων σημαντικών ιστορικών μνημείων των χωρών της Μεσογείου

· Του ερευνητικού Κέντρου της Βαρκελώνης σε θέματα έρευνας των λιγνιτών και της ιπτάμενης τέφρας.

Έλαβε μέρος σε Επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες, ελληνικά και διεθνή, στα περισσότερα με ανακοινώσεις. Ήταν μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και Ιδρυτικό μέλος της διεθνούς ομάδας ερευνητών για τη διατήρηση των μνημείων στη λεκάνη της Μεσογείου (International group on the conservation of monuments in the Mediterranean basin).   

Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα είτε ως επιστημονική υπεύθυνη είτε ως συνεργάτης.

Το εκπαιδευτικό της έργο περιελάμβανε τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Γεωχημείας και Γεωχρονολογήσεων στους φοιτητές του Γεωλογικού Τμήματος, καθώς και Εργαστηριακών Ασκήσεων πολωτικού μικροσκοπίου.

Συμμετείχε στην οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, στα πλαίσια των Ασκήσεων Υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας δίδαξε σε συνεργασία τα μαθήματα: Ειδικά θέματα Γεωχημείας, Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Τεχνική και Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία-Πετρολογία, Ερμηνεία Γεωχημικών δεδομένων, Περιβαλλοντικές μελέτες. 

Το επιστημονικό της έργο αναφέρονταν κυρίως σε θέματα Ορυκτολογικά και Πετρογραφικά. Ασχολήθηκε επίσης με τις χρήσεις βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων (π.χ. ζεόλιθοι, άστριοι, άργιλος), καθώς και με θέματα περιβάλλοντος (π.χ. λιγνιτική τέφρα, χρήση ζεόλιθων στην αποκατάσταση περιβάλλοντος).

Ήταν παντρεμένη με τον Παύλο Φουρναράκη και είχαν μία κόρη τη Μαρία, από την οποία ευτύχησε να δει δύο εγγόνια, τον Αλέξανδρο και τον Αριστοτέλη.

Δημοσιεύσεις

 

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1981). Contribution to the mineralogical and petrological study of the Serbomacedonian massif amphibolites. Ph.D. Thesis. Sci. Annals, Fac. Phys. Math. Univ. Thessaloniki, 20, 32, 231p.

· SOLDATOS, K. and KASSOLI, A. (1976). Contribution to the study of authigenic albites of some districts in Crete. Sci. Annals, Fac. Phys. Math. Univ. Thessaloniki, 16, 219-228.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1982). The origin of the Kerdyllia series am­phibolites (eastern Serbomacedonian mass), Greece. N. Jb. Miner. Mh., 6, 272-278.

· MICHAILIDIS, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and SKLAVOUNOS, S. (1984). Chromites and magnetite in the laterite ore occurrences of Karydia, Edessa region (Northern Greece). Sci. Annals, Fac. Sciences, Univ. Thessaloniki, 24, 111-132

· ELEFTHERIADIS, G., CHRISTOFIDES, G. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1984). Geochemistry of the high-K calc-alkaline basaltic sills and dykes in the South Rhodope massif (N.Greece). Bulletin Volcanologique, 47, 569-579.

· MICHAILIDIS, K., SKLAVOUNOS, S. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1985). Ni-bearing alkali amphiboles from chromiferrous laterite ores of Edessa regions, Northern Greece. Geologica Balcanica, 15(2), 63-74.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., SKLAVOUNOS, S. and MICHAILIDIS, K. (1985). Some pairs of coexisting calcic amphiboles in northern Serbo-Macedonian Massif, Greece. Geologica Balcanica, 15(6), 39-44.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., ELEFTHERIADIS, G. and MICHAILIDIS, K. (1985). Amphiboles' Chemistry as Pressure and Temperature indicator in amphibolites from the Serbo-Macedonian massif (Greece). Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 65, 247-264.

· SKLAVOUNOS, S., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and MICHAILIDIS, K. (1986). On a Mn-rich biotite from a granitic rock (Paranesti, Northern Greece). Geoch. Mineral. Petrol., 22, 48-53. 

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., MICHAILIDIS, K. and SKLAVOUNOS, S. (1986). On the chemical composition of some amphiboles of the Serbo-Macedonian massif amphibolites (Northern Greece). Chem. Erde, 45, 321-330.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., SKLAVOUNOS, S. and MICHAILIDIS, K. (1986). Garnet composition as a possible indication of retrograde metamorphism, Dorkas-Ossa area, Serbo-Macedonian massif, Greece. Geologica Balcanica, 16(2), 79-84.

· MICHAILIDIS, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and SOLDATOS, T. (1987). Consideration on amphibole structural chemistry from three different types of rocks from Northern Greece. Chem. Erde, 46, 295-313.

· PAPADAKIS, A., MICHAILIDIS, K. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1987). Alkali amphiboles. The main Ni-bearing silicate mineral in the laterite ore occurrences of Sfikia area (Verria) Northern Greece. Chem. Erde, 46, 117-129.

· VAVELIDIS, M., ELEFTHERIADIS, G. and KASSOLI-FOURNARAKI, A.  (1987/88). A petrological study of the crystalline complex in the island Thassos. Ann. Geol. Pays Hellen., 33(2), 203-216.

· CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and MORAITI, E. (1989). Effects of weathering alteration on the mechanical behaviour of the Kavala granodiorite (N.Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, XXIII/3, 87-94.

· TSIRAMBIDES, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A. and SOLDATOS,K. (1989). Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, XXIII/2, 451-460.

· CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and MORAITI, E. (1989). Weathering effects on the mechanical behavior of granite; example from the Kavala granodiorite (Northern Greece). Proceedings of the 1st Int. Symposium on "Conservation of monuments in the Mediterranean Basin", Bari, 297-300.

· SKLAVOUNOS, S. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1989). Acid volcaniclastic appearances in Paranesti, West part of the Rhodope massif in North Greece. Geologica Rhodopica, 1, 257-267.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A., SOLDATOS, T. and THIMIATIS,G. (1989). Chemical investigation of basic meta-igneous rocks in Sykia, South Sithonia, Northern Greece. XIV Congress CBGA, Extended Abstracts, 210-213.

· VERANIS, N., KOUGOULIS, C. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1990). The Examili formation and its relation to the Vertiskos subzone of the Serbo-Macedonian massif. Bull. Geol. Soc. Greece, XXII, 71-86.

· SAPOUNTZIS, E., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and CHRISTOFIDES, G. (1990). Amphibolites from the Serbo-Macedonian massif. Geologica Balcanica, 20/4, 3-17.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1990). Chemical variations in tourmalines from pegmatite occurrences in Chalkidiki peninsula, Northern Greece. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 70, 55-65.

· KOUGOULIS, C., VERANIS, N. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1990). Meta-volcanic rocks in the Examili Formation (N.Greece). Chem. Erde, 50, 67-79.

· KIROV, G., FILIPPIDIS, A., TSIRAMBIDIS, A., TZVETANOV, R. and KASSOLI-FOURNARAKI,A. (1990). Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 500-511.

· DIMADIS, E., KASSOLI-FOURNARAKI, A., KOLCHEVA, K., FILIPPIDIS, A. and TSIRAMBIDIS, A. (1990). Ultramafic body in Gorgona area, North of Xanthi (Central Rhodope massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 117-126.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1990). Metabasite dykes in the southeastern part of the Chortiatis series (N.Greece). A consideration on petrology and P,T conditions of metamorphism. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 3/70, 437-447.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1991). Ca-rich scapolite in quartz-amphibolites from Sarti area, Northern Greece. European Journal of Mineralogy, 3, 887-894.

· FILIPPIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1991). Mineralogical investigation of the fly ash from Northern and Main lignite fields in Ptolemais, Greece. 1st Congr. Geoscience and Environment, Patras 15-18/4/91, Proc., 11p.

· GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1992). Mineralogy, chemistry and morphology of  ash from heating at 1000ïC and of fly ash from the Ptolemais lignite. Evaluation and environment. Sym­posium on lignite and energy. Kozani, 2-3/10/92, 12 p.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A. (1992). Heating experiments of the Ptolemais lignite in the temperature range from 100oC to 500oC. N.Jb.Miner.Mh., 11, 487-493. 

· FILIPPIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1992). Mineralogical components from ashing at 600o to 1000oC of the Ptolemais lignite, Greece. Trends in Mineralogy, 1, 295-300.

· GEORGAKOPOULOS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A. (1992). Morphology, mineralogy and chemistry of the fly ash from the Ptolemais lignite basin (Greece) in relation to some problems in human health. Trends in Mineralogy, 1, 301-305.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1993). Metamorphic evolution of the sheeted dyke complex of the south Sithonia ophiolites (Northern Greece). Periodico di Mineralogia, 62, 29-39.

· TSIRAMBIDES, A., FILIPPIDIS, A. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1993). Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Science, Elsevier, 7, 509-526.

· FILIPPIDIS, A., CHATZIKIRKOU, A., KATIRTZOGLOU, C., SKOUNAKIS, S., MICHAILIDIS,K., KASSOLI-FOURNARAKI,A. (1993). Trace element contents in pyrites from the Tertiary and Pre-Mesozoic sulfide deposits of the Kirki-Leptokaria-Essimi area, Thrace, Greece. Current Research in Geology Applied to Ore Deposits (eds. F.Hach-Ali, J.Torres-Ruiz, F.Gervilla), 97-100.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., GEORGAKOPOULOS, A., MICHAILIDIS,K., FILIPPIDIS,A. (1993). Morphology, mineralogy and chemistry of the respirable-size (<5ìm) fraction from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Macedonia, Greece. Current Research in Geology Applied to Ore Deposits (eds. F.Hach-Ali, J.Torres-Ruiz, F.Gervilla), 727-730.

· MICHAILIDIS, K., FILIPPIDIS, A. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1993). Polytipism and rhenium-contents of molybdenites from two Mo-deposits in Northern Greece. Current Research in Geology Applied to Ore Deposits (eds. F.Hach-Ali, J.Torres-Ruiz, F.Gervilla), 641-644.

· SAVIN, S., TSIRAMBIDES, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A. (1993). Oxygen isotope evidence for the alteration of the Eocene zeolite-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Proceedings of the 4th Intern.Conf.Natur.Zeolites, Idaho, U.S.A., Extended Abstracts, 180-181.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1993). Chemical characteristics and tectonic affinities of the sheeted dyke complex of the south Sithonia ophiolites (Macedonia, Greece). Miner. Petrogr. Acta, XXXVI, 51-59.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. and MICHAILIDIS, K. (1994). Chemical composition of tourmaline in quartz veins from Nea Roda and Thasos areas in Macedonia, Northern Greece. Canadian Mineralogist, 32, 607-615.

· MICHAILIDIS, K. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1994). Tourmaline concentrations in migmatitic metasedimentary rocks from Riziana and Kolchiko areas in Macedonia, Northern Greece. European Journal of Mineralogy, 6, 557-569.

· GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1994). Morphology and trace element contents of the fly ash from Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece. FUEL, 73, (11), 1802-1804.    

· MOROPOULOU, A., ZEZZA, F., AIRES BARROS, L., CHRISTARAS, B., FASSINA, V., FITZNER, B., GALAN, E., VAN GRIEKEN, R., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1994). Marine spray and polluted atmosphere as factors of damage to monuments in the Mediterranean Coastal Environment - a preliminary approach to the case of Demeter Sanctuary in Eleusis. Proceedings of the 3rd International Symposium on “Conservation of monuments in the Mediterranean Basin, Venezia, Italy, 275-285.

· MICHAILIDIS, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A., ERICSSON, T., FILIPPIDIS, A., GODELITSAS, A. (1995). Prehnite formation and metamorphic relations in the metagabbros of the Oreokastro ophiolite suite, Macedonia, Greece. Geologiska Foreningen (GFF), 117, 15-21.

· KOUTLES, Th., TSIRAMBIDES, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and FILIPPIDIS, A. (1995). Origin of the Eocene zeolite-rich volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Proceedings of the International Congress, "Sofia Zeolite Meeting '95", Sofia, Bulgaria, Extended Abstracts, 14.

· FILIPPIDIS, A., GODELITSAS, A., CHARISTOS, D., MISAELIDES, P. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1995). The chemical behaviour of a natural low-silica zεolitic material in 1M NaCl solutions of different initial pH values. Proceedings of the International Congress, "Sofia Zeolite Meet­ing '95", Sofia, Bulgaria, Extended Abstracts, 54.

· TSERVENI-GOUSI, A., YANNAKOPOULOS, A., KATSAOUNIS, N., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and FORTOMARIS, P. (1995). The influence of Greek clinoptilolite-bearing rocks on the egg shell quality, in the early stage of laying. Proceedings of the International Congress, "Sofia Zeolite Meeting '95", Sofia, Bulgaria, Extended Abstracts, 118.

· YANNAKOPOULOS, A., TSERVENI-GOUSI, A., KATSAOUNIS, N., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A. and TSOLAKIDOU, A. (1995). The influence of Greek clinoptilolite-bearing rocks on the performance of laying hens, in the early stage of laying. Proceedings of the International Congress, "Sofia Zeolite Meeting '95", Sofia, Bulgaria, Extended Abstracts, 120.

· KOUTLES, TH., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A. and TSIRAMBIDES, A. (1995). Geology and geochemistry of the Eocene zeolite-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Estudios Geologicos, 51 (1-2), 19-27.

· MOROPOULOU, A., BISBIKOU, K., CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A., ZOUROS, N., MAKEDON, Th., FITZNER, B., HEINRICHS, K. (1995). Examination of the weathering susceptibility of the building stones of Demeter Sanctuary in Eleusis. I. Origin, petrography and physical, mechanical and microstructural properties. Bollettino Geofisico, 18(1), 37-48.

· BARBIERI, M., GARBARINO, C., MASI,U., MIGNARDI,S., NICOLETTI, M., KASSOLI-FOURNARAKI,A., FILIPPIDIS,A. (1995). A further contribution to the geochemistry of the granitoid pluton of Stratoni (eastern Chalkidiki, Greece). Proceedings of the Carpatho-Balkan Geological Association, 4/2, 430-435.

· GEORGAKOPOULOS, A., FERNANDEZ-TURIEL, J.L., FILIPPIDIS, A., LLORENS,J.F., KASSOLI-FOURNARAKI,A., QUEROL,X., LOPEZ-SOLER, A. (1995). Trace element contents of the Lava xylite/lignite and Ptolemais lignite deposits, Macedonia County, Greece. Coal Science, Elsevier, 1, 163-166.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1995). Mineralogy and metamorphic conditions of a garnetiferous lens from the eastern Chalkidiki peninsula, northern Greece. Estudios Geologicos, 51, 87-94.

· MICHAILIDIS, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A., and DIETRICH, R. (1996). Origin of zoned tourmalines in graphite-rich metasedimentary rocks from Macedonia, northern Greece. European Journal of Mineralogy, 8, 393-404.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., MICHAILIDIS, K., ZANNAS, I. and ZACHOS, S. (1995). Titanite-rich carbonates from the Therapio area in Thrace, Northern Greece. Constraints on the mineral assemblage formation. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 75/3, 387-398.

· FILIPPIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., MISAELIDES, P., YIAKKOUPIS,P., BROUSSOULIS,J. (1996). Trace element contents in composited samples of three lignite seams from the central part of the Drama lignite deposit, Macedonia, Greece. International Journal of Coal Geology, Elsevier, 29, 219-234.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A., KOLCHEVA, K., HATZIPANAYOTOU,K. KOEPKE,J. and DIMADIS,E. (1995). Multi-stage alteration of the Gorgona ultramafic body, central Rhodope Massif, Greece. Chemie der Erde, 55, 331-344.

· FILIPPIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1996). Mineralogical components of some thermally decomposed lignite and lignite ash samples from the Ptolemais Basin, Greece. International Journal of Coal Geology, Elsevier, (in press).

· FILIPPIDIS,A., GODELITSAS,A., MISAELIDES,P., HARISTOS,D., KASSOLI-FOURNARAKI,A., TSIRAMBIDES,A. (1995). The uptake of radionuclides and heavy metals from toxic concentrations by the zeoliferous rock of Metaxades, Thrace. Nat. Meeting. “Mineralogy and Geochemistry. Their contribution in environmental protection”, Comm.Econ.Geol.-Geochem. of the Geol.Soc.Greece, Thessaloniki, Abstracts, p7 (in Greek).

· YANNAKOPOULOS, A., TSERVENI-GOUSI, A., KATSAOUNIS, N., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A. (1995). The influence of Greek natural zeolite on the performance of laying hens. 11th Meeting of the European Association for Animal Production, Abstracts, 2pp (in Greek).

· GALAN, E., AIRES BARROS, L., CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FITZNER, B., ZEZZA, F. (1996).Representative stones from the sanctuary of Demeter in Eleusis (Greece), Sta. Marija ta Cwerra of Siggiewi (Malta) and Bari (Italy) and Cadiz (Spain) cathedrals. Petrographic characteristics, physical properties and alteration products. Preprints of the E.C. Research Workshop on the. “Origin, mechanisms and effects of salts on degradation of monuments in marine and continental environments”, Bari Italy, 1996, 77-85.

· CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A., GALAN, E., AIRES BARROS, L. (1996). Origin and stone material characteristics in the protection of monuments. the case of the archaeological site of Eleusis, in Athens. Preprints of the E.C. Research Workshop on the. “Origin, mechanisms and effects of salts on degradation of monuments in marine and continental environments”, Bari Italy, 1996, 253-263.

· GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FERNANDEZ-TURIEL, J.L., LLORENS, J.F. (1996). The content of some trace elements in surface soils and fly ash of Ptolemais lignite basin, Macedonia, Greece. Third Inter. Confer. Environ. Pollution, Proc., 114-118.

· FILIPPIDIS, A., GODELITSAS, A., CHARISTOS, D., MISAELIDES, P., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1996). The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments. Interactions between low-silica zeolites and 1M NaCl solutions of different initial pH-values. Appl.Clay Sci., 11, 199-209.

· FILIPPIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., BLONDIN, J., FENANDEZ-TURIEL, J. (1997). The sulphocalcic coal fly ashes of Ptolemais (Macedonia, Greece) and Gardanne (Provence, France). Coal Fly Ash. A secondary raw material. Coal fly ash Seminar, Marseilles, 1997, 149-158.

· SIKALIDIS, C.A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A. (1997). Feldspars from Paranesti pegmatite veins (NE Greece) for ceramic and glass industry. Interceram, 46(4), 227-231.

· FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., GEORGAKOPOULOS, A. (1997). Mineralogy, major elements and trace elements of fly ashes from the power stations of Ptolemais-Amyntaio. Conference on “Use of the Greek fly ashes in constructions”, Kozani, October 1997, Proc. Vol. B, 159-168 (in Greek).

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., STAMATAKIS, M., HALL, A., FILIPPIDIS, A., MICHAILIDIS, K., TSIRAMBIDES, A., KOUTLES, Th. (1997). Geology of the zeolite-tuffs of the Pentalofos area, Evros county, northeastern Greece. “Zeolite’ 97” 5th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Ischia,Abs. P.178-180

· YANNAKOPOULOS, A., TSERVENI-GOUSI, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., LUTAT, U., MICHAILIDIS, K., FILIPPIDIS, A., TSIRAMBIDES, A., (1997). Some results in swines performance after adding natural Greek zeolite in their diets. “Zeolite’ 97” 5th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Ischia, Abs. P.329-332

· FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., CHARISTOS, D., TSIRAMBIDES, A. (1997). Greek zeolites, a material for removing trace elements and neutralizing th pH of water. 4th Nat. Hydrogeol. Congr., Thessaloniki, November 1997, Abs. P.47 (in Greek).

· PAPADAKIS, I., KASSOLI-FOURNARAKI, A. TAYLOR, P.D.P. (1997). Multielement analysis of Nestos river water and sediment samples. 4th Hydrogeological conference on the quality and pollution of surface and ground waters. Thessaloniki, November 1997, Proc. 408-420.

· TSERVENI-GOUSI, A., YANNAKOPOULOS, A., KATSAOUNIS, N., FILIPPIDIS, A. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1997). Some interior egg characteristics as influenced by addition of Greek Clinoptilolotic rock material in the hen diet. Arch. Geeflugelk, 61 (6), 291-296.

· KARAGEORGIS, A., ANAGNOSTOU, C., SIOULAS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and ELEFTHERIADIS, G. (1997). Sedimentology and geochemistry of surface sediments in a semi-enclosed marine area. Central Aaegean-Greece. Oceanologica Acta, 20 (3), 513-519.

· KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, A., TSIRAMBIDES, A., CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1998). Volatilization of arsenic during calcination of crystalline limestone from Agios Panteleimonas, Florina, Macedonia, Greece. 4th international symposium on “Environmental pollution - Toxic metals”, Thessaloniki, 1998, Proc., 73-78.

· MOUHTARIS, Th., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., CHARISTOS, D. (1999). Zeolite synthesis from Amyntaio-Filota lignite fly ash with the addition of NaOH 0.5M. Bulletin of the Geological society of Greece, vol. XXXIII, 69-74. (in Greek).

· KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, A., CHRISTARAS, B., TSIRAMBIDES, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1999). The role of organic matter of carbonate rocks in the reactivity of the produced quicklime. Bulletin of the Geological society of Greece, vol. XXXIII, 105-111. (in Greek).

· IORDANIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A., MARKOVA, K., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (1999). Application of TG-DTA to the study of Amynteon lignites, northern Greece. MEDICTA ’99, Proc., 319-324.

· MOUHTARIS, Th., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., CHARISTOS, D. (2000). Zeolite synthesis from fly ash of the Agios Dimitrios power plant promoted by NaOH solutions. 1st congress “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 308-318 (in Greek).

· KANTIRANIS, N., TSIRAMBIDES, A., FILIPPIDIS, A., CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2000). Study of the crystalline limestone from Agios Panteleimonas, Florina. 1st congress “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 184-195 (in Greek).

· KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, A., TSIRAMBIDES, A., CHRISTARAS, B., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2000). High-Ca quick lime and hydrated lime of the limestone from Agios Panteleimonas, Florina for use in water processing. 1st congress “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 177-183 (in Greek).

·  FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., KANTIRANIS, N. (2000). Chromites in the southern sector of Xerolivado chrome mine of Vourinos, Macedonia, Greece. 1st congres “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 485-497 (in Greek).

· FILIPPIDIS, S., KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., (2000). Environmental and economical aspects of the VLF method and the mineralogical-chemical composition in the exploitation of Kastania white marble, Vermio, Macedonia, Greece. 1st congress “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 498-505 (in Greek).

· KOLOVOS, N., GEORGAKOPOULOS,A., FILIPPIDIS, A., KAVOURIDIS, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A., KANTIRANIS, N., STAMOULIS, K., SOTIROPOULOS, D., LASKOS, K. (2000). Economic and environmental meaning of the co-excavated sterile materials in the southern field mine of Ptolemais lignite field. 1st congress “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 212-222 (in Greek).

· IORDANIDIS, A., GEORGAKOPOULOS,A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2000). Geochemical investigation of the Aminteon lignite. 1st congress “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 124-136 (in Greek).

· FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2000). The possibility of using Greek natural zeolites for the restoration of the mine land in the Lignite Center of Ptolemais-Aminteo. 1st congress “Mineral Wealth and Environment in Western Macedonia” of the committee of economic geology, mineralogy & geochemistry of the Geological Survey of Greece, Kozani 2000, Proceedings 507-515 (in Greek).

· FILIPPIDIS, A., KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, S., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2000). The role of the geophysical method VLF as well as of the mineralogical and geochemical composition in the applications of dolomitic and calcitic marbles. Proceedings of 2nd Greek congress “The Greek Marble”, Thessaloniki 2000, 79-86. (in Greek).

· FILIPPIDIS A. and KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2000). Environmental uses of natural zeolites from Evros district, Thrace, Greece. Proceedings of the “Fifth international conference on environmental pollution”, 149-155.

· KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, A., TSIRAMBIDES, A., KASSOLI-FOURNARAKI A., and CHRISTARAS, B. (2000). Environmental uses of lime from Agios Panteleimonas, Florina, Macedonia, Greece. Proceedings of the “Fifth international conference on environmental pollution”, 192-198.

· SACHANIDIS, Ch., GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., IORDANIDIS, A., KANTIRANIS, N. (2000). Environmental aspects of trace elements in Ptolemais-Amynteon lignites, Northern Greece. Proceedings of the “Fifth international conference on environmental pollution”, 533-540.

· GEORGAKOPOULOS, A., FERNANDEZ-TURIEL, J.L., CHRISTANIS, K., FILIPPIDIS, A., LLORENS, J.F., KASSOLI-FOURNARAKI, A., GIMENO, D. (2000). Quality of surface waters in the lignite bearing Drama basin, Northern Greece. Proceedings of the “Fifth international conference on environmental pollution”, 541-548.

· VLAHOU, M., CHRISTOFIDES, G., SIKALIDIS, C., KASSOLI-FOURNARAKI, A., ELEFTHERIADIS, G. (2000). Investigation of some characteristics of K-Feldspars from Samothraki igneous rocks for use in the ceramic industry. INTERCERAM, 49(5), 290-297.

· YANNAKOPOULOS, A., TSERVENI-GOUSI, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., TSIRAMBIDES, A., MICHAILIDIS, K., FILIPPIDIS, A., LUTAT, U. (2000). Effects of dietary clinoptilolite-rich tuff on the performance of growing-finishing pigs. Natural Zeolites for the third Millennium, 471-481.

· KASSOLI-FOURNARAKI, A., STAMATAKIS, M., HALL, A., FILIPPIDIS, A., MICHAILIDIS, K., TSIRAMBIDES, A., KOUTLES, Th. (2000). The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. Natural Zeolites for the third Millennium, 193-202.

· IORDANIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A., MARKOVA, K., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2001). Application of TG-DTA to the study of Amynteon lignites, northern Greece.  Thermochimica Acta, 371, 137-141.

· BARBIERI, M., CASTORINA, F., MASI, U., GARBARINO, C., NICOLETTI, M., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A., MIGNARDI, S. (2001). Geochemical and isotopic evidence for the origin of rhyolites from Petrota (Northern Thrace, Greece) and geodynamic significance. Chem. Erde, 61, 13-29.

· IORDANIDIS, A., GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A.(2000). A correlation study of trace elements in lignite and fly ash generated in a power station. Intern. J. Environ. Anal. Chem.,79(2), 133-141.

· GEORGAKOPOULOS, A., FERNANDEZ-TURIEL, J.L., CHRISTANIS, K., KALAITZIDIS, S., KASSOLI-FOURNARAKI, A., LLORENS, J.F., FILIPPIDIS, A., GIMENO, D. (2001). The Drama basin water. Quality and peat/lignite interaction. Environmental Geology, 41(1/2), 121-127.

· VLAHOU, M., CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADIS, G., PINARELLI, L., KASSOLI-FOURNARAKI, A.(2001). Major, trace element and Sr-isotope characterization of Samothraki tertiary volcanic rocks, NE Aegean. Bulletin of the Geological society of Greece, vol. XXXIV/3, 995-1002.

· VLAHOU, M., CHRISTOFIDES, G., SIKALIDIS, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A., ELEFTHERIADIS, G. (2001). Upgrading of K-feldspars of Samothraki island (NE Aegean sea) igneous rocks for use in the ceramic and glass industry. Bulletin of the Geological society of Greece, vol. XXXIV/3, 1177-1182.

· SAHANIDIS, Ch., GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2001). Trace element contents in marls of the Ptolemais-Amynteon lignite basin, western Macedonia, Greece. Bulletin of the Geological society of Greece, vol. XXXIV/3, 1115-1122. (in Greek with English abstract)

· KANTIRANIS, N., TSIRAMBIDES, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI A. and CHRISTARAS, B. (2001). Industrial uses of carbonate rocks from Thassos island (Greece). Bulletin of the Geological society of Greece, vol. XXXIV/3, 1145-1154. (in Greek with English abstract)

· KAPINA, V., GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A.(2001). Study of the behavior of southern field lignite, Ptolemais lignite basin, during pyrolysis. Bulletin of the Geological society of Greece, vol. XXXIV/3, 1205-1212. (in Greek with English abstract)

· GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., IORDANIDIS, A., FERNANDEZ, J.L. and GIMENO, D. (2002). Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the power stations of Greece. Energy Sources, 24, 83-91.

· GEORGAKOPOULOS, A., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FERNANDEZ, J.L. and MOUSTI, F. (2002). Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais power station, northern Greece. Energy Sources, 24, 103-113.

· KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, A., CHRISTARAS, B., TSIRAMBIDES, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2003). The role of organic matter of carbonate rocks in the reactivity of the produced quicklime. Materials and Structures, 36(256), 135-138.

· MOUHTARIS, TH., CHARISTOS, D., KANTIRANIS, N., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A., TSIRAMBIDIS, A. (2003). GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions. Microporous and Mesoporous Materials, 61(1-3), 57-67.

· GANAS, A., AERTS, J., ASTARAS, T., DE VENTE, J., FROGOUDAKIS, E., LAMBRINOS, N., RISKAKIS, C., OIKONOMIDIS, D., FILIPPIDIS, A., KASSOLI-FOURNARAKI, A. (2004). The use of earth observation and decision support systems in the restoration of open-cast nickel mines Evia, central Greece. International Journal of Remote Sensing, 25(16), 3261-3274.

· DAGOUNAKI, C., CHRISSAFIS, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A., TSIRAMBIDES, A., SIKALIDIS, C., PARASKEVOPOULOS, K.M. (2004). Thermal characterization of carbonate rocks. Kozani area, north-western Macedonia, Greece. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 78(1), 295-306.

· ADAMIDOU, K., KASSOLI-FOURNARAKI, A., FILIPPIDIS, A., CHRISTANIS, K., AMANATIDOU, E., TSIKRITZIS, L., PATRIKAKI, O. (2007). Chemical investigation of lignite samples and their ashing products from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece. Fuel, 86(16), 2502-2508.

· DAGOUNAKI, C., SIKALIDIS, C., KASSOLI-FOURNARAKI, A., TSIRAMBIDES, A. (2008). The influence of carbonates on the technological properties of an industrial red clay. Industrial Ceramics, 28(3), 181-188.

· DAGOUNAKI, C., SIKALIDIS, C., KASSOLI-FOURNARAKI, A., TSIRAMBIDES, A. (2009). An evaluation of alternative sources of carbonate rocks for glass making from the Kozani region, NW Macedonia, Greece. Glass Technology. European Journal of Glass Science and Technology Part A, 50(5), 253-257.

· DAGOUNAKI, C., SIKALIDIS, C., KASSOLI-FOURNARAKI, A., TSIRAMBIDES, A. (2009). The influence of carbonates on the technological properties of an industrial porcelain type body. Industrial Ceramics, 29(2), 99-105.