Οδηγίες προς τους συγγραφείς

 

Η συντακτική επιτροπή του Τιμητικού Τόμου σας προσκαλεί να συμβάλετε στην έκδοση του τόμου υποβάλλοντας εργασία σας.

Τα αντικείμενα των εργασιών θα πρέπει να σχετίζονται με τις γεωλογικές, περιβαλλοντικές και συναφείς επιστήμες.

Στην επιστημονική ημερίδα θα παρουσιαστούν εργασίες με αντικείμενα που σχετίζονται με τις γεωλογικές, περιβαλλοντικές και συναφείς επιστήμες, οι οποίες θα δημοσιευτούν, μετά από κρίση, σε ειδικό τόμο της Επιστημονικής Επετηρίδας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά με αγγλική περίληψη ή στα αγγλικά με ελληνική περίληψη.

Η έκταση των εργασιών που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4500 λέξεις (δηλ. περίπου 450 λέξεις ανά σελίδα, μέγιστο 10 σελίδες), συμπεριλαμβανομένων των αναφορών, των εικόνων-σχημάτων και των πινάκων.

Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου MS Word.

Αναλυτικές οδηγίες για τη μορφή και τον τρόπο σύνταξης της εργασίας δίνονται στo αρχείο ODHGIES.ZIP.

Ευχαριστώντας σας θερμά εκ των προτέρων σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την πλήρη εργασία έως τις 31-01-2016, προκειμένου να προωθηθεί για κρίση.

Η εργασία στην τελική της μορφή, μετά την κρίση και τις διορθώσεις πρέπει να υποβληθεί, για να συμπεριληφθεί  στον ειδικό τόμο της Επιστημονικής Επετηρίδας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., το αργότερο μέχρι την 31-03-2016 στη διεύθυνση:

kantira@geo.auth.gr

Τιμητική Έκδοση στη Μνήμη της Άννας Κασώλη-Φουρναράκη

Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Αρχική σελίδα

Βιογραφικό

Οδηγίες

Πληροφορίες